لیست بلاگ

1. کامپوزیت های سیمانی مهندسی شده برای ترک خوردگی مویی با عرض کم

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

کامپوزیت های سیمانی مهندسی شده (EEC ها) برای اولین بار توسط لی و همکاران حدود بیست سال قبل معرفی شد و تحقیقات در مورد این مواد روز به روز در حال افزایش می باشد.

مهم ترین خصوصیتی که موجب تمایز ECC از کامپوزیت های سیمانی مسلح با الیاف معمول می گردد، رفتار سخت شوندگی کرنشی آن تحت شرایط بارگذاری کششی اضافی می باشد. رفتار سخت شوندگی کرنشی که در برگیرنده شکل پذیری کششی قابل توجهی می باشد، بر مبنای نظریه طراحی مصالح مبتنی بر میکرو مکانیک با استفاده از اندرکنش متقابل بین مولفه های مختلف (مانند الیاف، ملات و سطح مشترک بین هر دو) به جای درصد الیاف متکی می باشد. می توان این موضوع را با تشکیل بسیاری از ترک های مویی بسته با عرض کمتر از 100μm مشاهده کرد. این عملکرد با %2 مقدار الیاف کمتر ایجاد می شود، هر چند که تولید با حجم الیاف بیشتر یا کمتر با توجه به الزامات سازه میسر می باشد. مخلوط ECC استاندارد (تحت عنوان M45) که دارای گسترده ترین مجموعه اطلاعاتی منتشر شده در مراجع می باشد، از سیمان پرتلند استاندارد CEM I 42.5، خاکستر بادی رده F با کلسیم کم، ماسه سیلیسی ریز، الیاف های PVA، آب و فوق روان کننده استفاده می کند.